Bubnování na oslavách Dne Křtin

Cyranovy boty vystoupí se svým bubenickým repertoárem v sobotu 24. září 2011 u příležitosti oslav Dne Křtin, na náměstí ve Křtinách. Srdečně zveme!